ΠΑΙΔΙΚΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                               ( Για παιδιά από 7 – 11 χρονών )

 

Θέλοντας  το κέντρο μας να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες τηρώντας πάντα τις αρχές και τη φιλοσοφία του χώρου  « Πνοή Ζωής»,
υλοποιεί  το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε 4 περιόδους.
Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στα παιδιά πραγματικά εφόδια για να αποκτήσουν εσωτερική δύναμη ώστε να αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά κάθε δυσκολία της ζωής και να δομήσουν μια υγιή και ισορροπημένη προσωπικότητα.

1η Περίοδος : 18 Ιουνίου  –  29 Ιουνίου       (2 εβδομάδες)
2η Περίοδος :  2 Ιουλίου   –  13  Ιουλίου      (2 εβδομάδες)
3η Περίοδος :  16 Ιουλίου – 27 Ιουλίου       (2 εβδομάδες)
4η Περίοδος :  30 Ιουλίου – 10 Αυγούστου (2 εβδομάδες)

Δάσκαλοι, παιδαγωγοί, εμψυχωτές καθηγητές εικαστικών και μουσικής καθώς και εκπαιδευτές yoga συντονίζουν τις δραστηριότητες των παιδιών,
Οι  Παγκόσμιες Αξίες : Αγάπη, Γαλήνη, Ελευθερία, Ευτυχία, Συνεργασία, Ειλικρίνεια και Σεβασμός,  αναπτύσσονται μέσα από τις ενότητες και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται καθημερινά και που αναφέρονται αναλυτικά στο ημερήσιο πρόγραμμα  δραστηριοτήτων
Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα την ηλικία τους ( 7-9 ) και ( 10 -11 )
Οι γονείς θα πρέπει να συμπληρώνουν ιστορικό υγείας των παιδιών κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα και να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους του προγράμματος όταν παραστεί ανάγκη.

 Κόστος προγράμματος:

Η συμμετοχή και εγγραφή των παιδιών στο καλοκαιρινό πρόγραμμα γίνεται αφού ο γονιός κάνει κράτηση θέσης στην περίοδο που επιθυμεί και προκαταβάλει το ½  του κόστους του προγράμματος.και το υπόλοιπο πριν την λήξη της περιόδου.
Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αλλά μπορεί το ποσόν της προκαταβολής να μεταφερθεί χρονικά σε μια άλλη περίοδο του προγράμματος ή σε άλλο πρόγραμμα του κέντρου.
*Το κόστος για την κάθε περίοδο  είναι : 160 ευρ.
*Όταν κάποιο παιδί συμμετέχει για 2 περιόδους (4 βδομάδες συμμετοχή) και προπληρώνεται  το ποσόν, το κόστος  είναι :260 ευρ.
*Τηρείται έκπτωση 20 % για τα αδέλφια και για τα παιδιά που οι γονείς τους είναι     ήδη μέλη του κέντρου μας.

 


                  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                                       ( Για παιδιά από 7-11 χρονών )

                      ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

09.00 – 10.00                                 Πρωινή yoga και ασκήσεις χαλάρωσης και εστίασης
10.00 - 10.15                                 Διάλειμμα
10.15 – 12.00                                Εικαστικά  ( ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ, πυλός )
12.00 – 12.15                                Διάλειμμα
12.15 – 13.15                                χορός  - θεατρικό παιχνίδι - κουκλοθέατρο
13.15 -14.00                                 Μεσημεριανό γεύμα
14.00 – 15.00                               Παγκόσμια ανθολογία Παραμυθιού
15.00 – 15.15                               Διάλειμμα
15.15 – 16.00                              Διαδραστική ομάδα συζήτησης επάνω στα θέματα της                          
                                                                                                                                   μέρας.
  
Η καθημερινή θεματολογία των δραστηριοτήτων έχει ως ερέθισμα Παγκόσμιες Αξίες :
        Αγάπη , Γαλήνη, Ελευθερία, Ευτυχία, Συνεργασία, Ειλικρίνεια και σεβασμός.

Σημείωση : Το φαγητό για το μεσημεριανό των παιδιών έρχεται προετοιμασμένο
από το σπίτι τηρώντας της βασικές προδιαγραφές υγιεινής διατροφής.